top of page

Modern cloud-based healthcare platform

 
 

ที่ปรึกษาและผู้พัฒนา Innovative Platform การบริหารจัดการในโรงพยาบาล ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบคิวและการนัดหมายออนไลน์

 
img-banner.png

เปลี่ยนมาใช้ แล้วจะรู้...

“แพลตฟอร์มของเราได้เปลี่ยน ประสบการณ์การมาโรงพยาบาลของคนไข้ ให้สะดวกสบาย และอุ่นใจขึ้นแล้วกว่า 15 ล้าน Visit และยังคืนเวลาอันมีค่าให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ไปแล้วกว่า 300,000 ชั่วโมงการทำงาน แล้วเราจะทำให้ดีขึ้นอีก”

Element-Grid.png

Our mission

เราเชื่อว่า การออกแบบระบบที่ดีจะทำให้ทุกคนได้รับคุณค่าร่วมกัน

img-vision-patient.png

ผู้ป่วย

ได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ

สะดวก รวดเร็ว และมีส่วนร่วม

ในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

img-vision-staff.png

บุคลากรทางการแพทย์

คืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์

โดยใช้เทคโนโลยีลดภาระงานที่ไม่จำเป็น และยังช่วยสร้าง องค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยอีกด้วย

img-vision-hospital.png

โรงพยาบาล

นำข้อมูลมาช่วยให้โรงพยาบาล
จัดการทรัพยากรเพื่อให้การบริหาร
จัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพ

Our solutions

CORTEX Hospital

Group of doctors standing at hospital building.png

เปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลด้วย CORTEX Hospital ระบบที่ช่วยออกแบบการจัดการโรงพยาบาลในทุกมิติ ตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนถึงระบบบจัดการและวิเคราหะ์ข้อมูลอันชาญฉลาดด้วยการเก็บบันทึกและส่งต่อข้อมูลที่ได้มาตรฐานอย่าง SNOMED-CT และ FHIR/HL7 พร้อมทั้งระบบที่มีความปลอดภัย ดูแลรักษาง่ายและจัดการได้ราบรื่นกว่าที่เคย

Request demo (coming soon)

CORTEX ER

แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาในห้องฉุกเฉิน คือการเชื่อมต่อกระบวนการ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานสอดคล้องกัน เพื่อช่วยแพทย์และพยาบาล มองเห็นความเป็นไปของแผนกอย่างทั่วถึง ช่วยชี้คอขวด จัดลำดับความเร่งด่วน ทำให้ดูแลคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว ผ่าน CORTEX ER

CORTEX SHIFT.png
img-solution-ER.png

CORTEX SHIFT

ระบบการจัดตารางเวรของพยาบาล ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวรให้ตอบโจทย์เงื่อนไขต่าง ๆ ของทั้งพยาบาลและกฎระเบียบของโรงพยาบาลได้มากที่สุด ทำให้โรงพยาบาลสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น

How we work

IMG-How-we-work.png

Expertise in Healthcare system engineering

การเริ่มต้นจากการเข้าใจกระบวนการ Healthcare อย่างลึกซึ้ง และขบคิดด้วยแนวคิดเชิงระบบของ Healthcare Systems Engineering ทำให้โจทย์ด้านการจัดการทรัพยากรที่จำกัดของระบบสาธารณสุขนั้นเป็นไปได้

Simple yet powerful design

ออกแบบวิธีการใช้งาน โดยคำนึงจากประสบการณ์ผู้ใช้ เปลี่ยนความซับซ้อนให้เรียบง่ายและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sensible technology

เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทรงพลังและอยู่บนพื้นฐานการใช้งานได้จริงมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ความซับซ้อนของอุตสาหกรรม Healthcare

H LAB News

Contact us.png

สอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อเราที่นี่

หากบริการของเราตรงกับปัญหาที่คุณกำลังเจอ สามารถพูดคุยกับเราได้

bottom of page