top of page
  • รูปภาพนักเขียนKamonwat Suksumek (Khaotu)

IE in healthcare 101 วิศวกรอุตสาหการเกี่ยวอะไรกับระบบสุขภาพ


IE in healthcare 101

หลายคนอาจสงสัยว่า วิศวกรเข้ามาทำอะไรในโรงพยาบาล? และศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการอย่าง Industrial Engineering หรือ IE เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำงานของระบบสุขภาพในโรงพยาบาลได้อย่างไร ? IE หรือ Industrial engineering คือศาสตร์ด้านวิศวกรรมที่นำเครื่องมือบริหารจัดการทางวิศวกรรมมาใช้ เช่น โมเดลคณิตศาสตร์ แนวคิดลีน ฯลฯ มาวางแผนและออกแบบกระบวนการการผลิต ขนส่ง หรือระบบที่ซับซ้อน บนทรัพยากรที่จำกัด ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้คุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น
 

อ่านตามหัวข้อ

 

IE in healthcare 101
IE in healthcare 101


เราจะขนส่ง/กระจาย/จัดเก็บ สินค้า อย่างไรให้

  • ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็ว

  • ได้รับสินค้า ถูก Order ถูกคน ถูกที่

  • สินค้ามาถึงอย่างปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้หากเกิดปัญหา

  • ค่าส่งไม่แพง

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ศาสตร์ด้านนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสุขภาพได้ โดยเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีคนไข้เยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โรคอุบัติใหม่ หมอไม่พอ ทรัพยากรการแพทย์ไม่เพียงพอ


สถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีเงื่อนไขหลายรูปแบบแบบนี้ มักเป็นโจทย์ที่วิศวกรสนใจเข้าไปร่วมแก้ไขอยู่เสมอ โดยเราสามารถนำแนวคิดและเครื่องมือทางวิศวกรรม ผสมกับความรู้ด้านการแพทย์จากฝั่งสาธารณสุข มาสร้าง Solution ในการแก้ปัญหาเชิงระบบได้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เป็นซอฟท์แวร์ และนำข้อมูลไปช่วยออกแบบการรักษาให้เฉพาะตัวบุคคลได้มากขึ้น นำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองหรือที่เรียกว่า Health Systems Engineering (HSE) ยกตัวอย่างเช่นเราจะขนส่ง/กระจาย/จัดเก็บ ยา อย่างไรให้

  • คนไข้ได้รับยารวดเร็ว

  • ได้รับยา ถูกชนิด ถูกคน ถูกที่

  • ได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้หากเกิดปัญหา

  • ต้นทุนขนส่งยาไม่แพง

แม้เราจะมียาที่ดี หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่หากประชาชนเข้าไม่ถึง ก็ไม่สามารถส่งมอบบริการที่ดีและคุ้มค่า ให้กับคนไข้ได้


 

😊 โอกาสหน้าเราจะมาแชร์โจทย์ที่น่าสนใจ ที่วิศวกรระบบสุขภาพเจอนะคะ📑 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ HSE ต่อได้ที่


留言


bottom of page