วิศวกรเข้ามาทำอะไรในโรงพยาบาล? และ Industrial engineering มาทำอะไรในระบบสุขภาพ?หลายคนอาจสงสัยว่า วิศวกรเข้ามาทำอะไรในโรงพยาบาล? และศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการอย่าง Industrial Engineering หรือ IE เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำงานของระบบสุขภาพในโรงพยาบาลได้อย่างไร ? IE หรือ Industrial engineering คือศาสตร์ด้านวิศวกรรมที่นำเครื่องมือบริหารจัดการทางวิศวกรรมมาใช้ เช่น โมเดลคณิตศาสตร์ แนวคิดลีน ฯลฯ มาวางแผนและออกแบบกระบวนการการผลิต ขนส่ง หรือระบบที่ซับซ้อน บนทรัพยากรที่จำกัด ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้คุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น เราจะขนส่ง/กระจาย/จัดเก็บ สินค้า อย่างไรให้

✔ ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็ว

✔ ได้รับสินค้า ถูก Order ถูกคน ถูกที่

✔ สินค้ามาถึงอย่างปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้หากเกิดปัญหา

✔ ค่าส่งไม่แพง

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ศาสตร์ด้านนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสุขภาพได้ โดยเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีคนไข้เยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โรคอุบัติใหม่ หมอไม่พอ ทรัพยากรการแพทย์ไม่เพียงพอ


สถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีเงื่อนไขหลายรูปแบบแบบนี้ มักเป็นโจทย์ที่วิศวกรสนใจเข้าไปร่วมแก้ไขอยู่เสมอ โดยเราสามารถนำแนวคิดและเครื่องมือทางวิศวกรรม ผสมกับความรู้ด้านการแพทย์จากฝั่งสาธารณสุข มาสร้าง Solution ในการแก้ปัญหาเชิงระบบได้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เป็นซอฟท์แวร์ และนำข้อมูลไปช่วยออกแบบการรักษาให้เฉพาะตัวบุคคลได้มากขึ้น นำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองหรือที่เรียกว่า Health Systems Engineering (HSE) ยกตัวอย่างเช่น เราจะขนส่ง/กระจาย/จัดเก็บ ยา อย่างไรให้

✔ คนไข้ได้รับยารวดเร็ว

✔ ได้รับยา ถูกชนิด ถูกคน ถูกที่

✔ ได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้หากเกิดปัญหา

✔ ต้นทุนขนส่งยาไม่แพง แม้เราจะมียาที่ดี หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่หากประชาชนเข้าไม่ถึง ก็ไม่สามารถส่งมอบบริการที่ดีและคุ้มค่า ให้กับคนไข้ได้

😊 โอกาสหน้าเราจะมาแชร์โจทย์ที่น่าสนใจ ที่วิศวกรระบบสุขภาพเจอนะคะ


📑 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ HSE ต่อได้ที่

🔎 รู้จัก H LAB เพิ่มเติมที่

#Healthsystemsengineering #HSE #Industrialengineering #IE #Healthcare #Hospital #Hlab

Featured Posts
Recent Posts