top of page
  • รูปภาพนักเขียนSupatcha Chavalvechakul

รับฟังเสียงผู้ป่วยด้วย Patient Journey Analysis เพื่อการออกแบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน


รับฟังเสียงผู้ป่วยด้วย Patient Journey Analysis เพื่อการออกแบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน

เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ป่วยตลอดเส้นทางด้วยเครื่องมือ Patient Journey Analysis เพื่อการออกแบบระบบบริการสุขภาพที่ดีกว่าเดิม


 

อ่านตามหัวข้อ

 

Customer Journey


คือเครื่องมือทางการตลาดที่ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นลูกค้า จุดที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ไปถึงการกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นซ้ำ ซึ่ง Customer Journey นี้ จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้ตรงกับความต้องการจริง ๆ


Patient Journey Analysis


H LAB พัฒนาเครื่องมือที่คล้ายกันนี้เพื่อช่วยในการออกแบบบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้นให้กับโรงพยาบาล โดยเรียกว่า Patient Journey Analysis ซึ่งเป็นหนึ่งใน feature สำคัญของ CORTEX ER ที่ทำให้การทำงานของแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่ได้ดีขึ้นแค่บุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียว แต่ช่วยให้ยกระดับคุณภาพการให้บริการคนไข้ที่ดีขึ้นไปด้วย


ปัจจุบันการทำงานในห้องฉุกเฉินวิกฤตไม่แพ้อาการของคนไข้ อันเนื่องมากจากปริมาณคนไข้ที่ล้นหลาม จำนวนบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์เองก็มีจำกัด ทุกวินาทีในการทำงานคือภาวะวิกฤต การตรวจสอบสถานะคนไข้ล่วงหน้าเพื่อให้มองเห็นภาพรวมการทำงานของแผนกเป็นไปได้ยาก รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารยังเป็นแบบ paper-based เป็นหลัก การนำข้อมูลมาดูจะดูต่อเมื่อมีปัญหาเท่านั้น ยังขาดขั้นตอนหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดูแลรับผิดชอบสามารถมองเห็นสถานะการทำงานได้แบบภาพรวม เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในเชิงการบริหารหรือนโยบาย ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น


Feature patient journey analysis ของ CORTEX ER

Feature patient journey analysis ของ CORTEX ER platform ประกอบไปด้วย monitoring dashboard และ analytics dashboard ที่ย่อยข้อมูลจำนวนมากให้ง่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เข้าใจ มองเห็นภาพรวมตั้งแต่คนไข้เข้ามาในห้องฉุกเฉิน ว่ามีใครบ้าง จัดอยู่ในภาวะฉุกเฉินระดับไหน รอนานแค่ไหน เกิดปัญหาที่กระบวนการอะไร มีรายงานสรุปภาพรวมการทำงาน และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างตรงจุด ครบถ้วน ทุกคนเห็นภาพรวมการทำงานเดียวกัน การจัดสรร คน ของ หรือ เวลา ไปที่การทำงานจุดไหนที่วิกฤตมากเป็นพิเศษ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว


 

อ้างอิง

 

H LAB เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และพัฒนา Modern Cloud-Based Healthcare Platform สำหรับการบริหารจัดการในโรงพยาบาล พวกเรามีความตั้งใจในการพัฒนาระบบสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการรักษาและการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของประชาชนที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ดู 2,866 ครั้ง

Comments


bottom of page