top of page
 • รูปภาพนักเขียนKamonwat Suksumek (Khaotu)

งานที่ดูง่าย แต่ยากของพยาบาล “การจัดตารางเวร”รู้หรือไม่!
บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งผู้จัดตารางเวร และผู้ขอตารางเวร ต่างต้องเผชิญกับความยากในการจัดตารางเวรและการขอเวร
 

อ่านตามหัวข้อ

 

📅 มุมผู้จัดตารางเวร

 • ต้องจัดให้เหมาะกับจำนวนคนไข้และความหนักเบาในแต่ละช่วงเวลา

 • ถูกต้องตามนโยบายรพ. ที่มีเงื่อนไขซับซ้อน

 • ต้องจัดให้เท่าเทียม ทั้งภาระงานและค่าตอบแทน

 • ถูกใจเพื่อนร่วมงาน ที่มีเงื่อนไขการขอลาหลากหลาย


👩🏻 มุมผู้ขอตารางเวร

 • เวลาเข้างานแตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ

 • น้อยครั้งที่จะได้หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ หรือหยุดตามปฏิทิน

 • สลับกะเช้าดึกบ่อย ๆ มีผลต่อสุขภาพ

 • ต้องแลกเวรเองเพราะตารางเวรไม่สะดวก

จากความท้าทายที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องเผชิญ ข้างต้น เราพอจะสังเกตุเห็นได้ว่า


มุมมองที่มีต่อการจัดตารางเวรนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายปัจจัย เช่น

 1. การกำหนดอัตรากำลังและนโยบายการทำงานของโรงพยาบาล

 2. ความสะดวกและคุณภาพชีวิตของบุคลากรซึ่งต้องสมดุลกัน


 

ในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของปัจจัยเหล่านี้กัน

Kommentare


bottom of page