top of page
  • รูปภาพนักเขียนH LAB Team

เวิร์คช็อป: จำลองการใช้ระบบประกอบการทำงานที่ห้องฉุกเฉิน กับ หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน และ หน่วยตรวจแพทย์


H LAB ขอขอบคุณหน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน และ หน่วยตรวจแพทย์เวร โรงพยาบาลศิริราช Siriraj Hospital โรงพยาบาลศิริราช

.

🧑🏻 ผศ.นพ.โชค ลิ้มสุวัฒน์, อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Chok Limsuwat

🧑🏻 ผศ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์, อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Sattha Riyapan

👩🏻 พญ.วิชญาดา ระงับภัย, แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2 Wichayada Rangabpai

👩🏻 คุณ ฉันทนา เคหะ, หัวหน้าหน่วยตรวจโรคแพทย์เวรฉุกเฉิน Chantana Keha

👩🏻 คุณ วจนะพร ว่องวีระยุทธ์, พยาบาลปฏิบัติการ (RN) Love Wajanaporn

👩🏻 คุณ กาญจนา เงินหล่อ, พยาบาลปฏิบัติการ (RN) NuNa Kanjana

🧑🏻 คุณ อำนาจ มะกล่ำศรี, ผู้ช่วยพยาบาล(PN) Amnat Maklamsri

และท่านอื่น ๆ

.

ที่มอบโอกาสให้เราได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปจำลองการใช้ระบบประกอบการทำงานที่ห้องฉุกเฉิน (In-situation workshop) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกระบวนการทำงานแบบใหม่ว่ามีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานระบบแต่ละจุดหรือไม่ และเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมในการปรับร่างระบบ

.

💡 โดยผลลัพธ์ที่ได้พบว่า:

เวิร์คช็อปได้สร้างความเข้าใจถึงรูปแบบการให้บริการในอนาคตและสร้างประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นให้กับผู้ป่วยและผู้ใช้งานซึ่งประกอบไปด้วย:

.

✔ เพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวตนผู้ป่วย ทั้งก่อนวินิจฉัยและก่อนทำหัตถการ

✔ เก็บข้อมูลประกอบรายงาน โดยไม่เป็นภาระเพิ่ม เช่น รายงาน Length Of Stay, จำนวนผู้ป่วยในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น

✔ กรอกข้อมูลในระบบเดียว แล้วสามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน, เชื่อมโยงคำขอจากแผนกฉุกเฉินเข้ากับระบบอื่นของโรงพยาบาลหากระบบอื่น ๆ มีความพร้อม เช่น LIS และ PACS, ออกรายงานในระดับบริหาร และระบบจะช่วยจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยอัตโนมัติเพื่อเรียกดูย้อนหลัง

✔ ในภาวะฉุกเฉิน ระบบสามารถสนับสนุนให้บริการผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องรอระบบเอกสาร โดยสามารถมาเชื่อมต่อ HN ผู้ป่วยย้อนหลังโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน

.

ในเวิร์คช็อปครั้งนี้ H LAB ยังได้นำเทคนิคหลายอย่างมาประยุกต์ใช้กับการใช้งานในห้องฉุกเฉิน เช่น:

.

⚙ Card sorting เครื่องมือที่เรานำมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการจัดกลุ่มและเรียงลำดับข้อมูลสำหรับการสั่ง Order, Lab, Imaging ต่าง ๆ

⚙ Usability Testing วิธีการที่ให้ Users ได้ลองใช้งานตัว Protoypes ที่เราออกแบบมา เพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้และง่ายจริงไหม เพื่อนำผลการทดสอบไปปรับ design ให้ดียิ่งขึ้น

.

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ มีที่เรานำมาใช้ เช่น How, now, wow ซึ่งเป็น selection tool ที่เรานำมาใช้เลือกว่า Idea แต่ละอย่างควรทำอะไรก่อนหลังดี

.

สำหรับรายละเอียดของเทคนิคแต่ละอย่างจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น รอติดตามได้ในโพสต์ถัดไปได้เลยค่ะ

.

🔎 รู้จัก H LAB เพิ่มเติม

Facebook: https://www.facebook.com/hlabconsulting

Website: https://www.hlabconsulting.com/

.

📞 หากบริการของเราตรงกับปัญหาที่คุณกำลังเจอ สามารถพูดคุยกับเราได้ที่

▪ Inbox: m.me/hlabconsulting

▪ Email: info@hlabconsulting.com

​.

#ศิริราช #siriraj #ER #Emergencyroom

Bình luận


bottom of page