งานที่ดูง่าย แต่ยากของพยาบาล “การจัดตารางเวร”รู้หรือไม่! บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งผู้จัดตารางเวร และผู้ขอตารางเวร ต่างต้องเผชิญกับความยากในการจัดตารางเวรและการขอเวร

.

📅 มุมผู้จัดตารางเวร

❗ ต้องจัดให้เหมาะกับจำนวนคนไข้และความหนักเบาในแต่ละช่วงเวลา

❗ ถูกต้องตามนโยบายรพ. ที่มีเงื่อนไขซับซ้อน

❗ ต้องจัดให้เท่าเทียม ทั้งภาระงานและค่าตอบแทน

❗ ถูกใจเพื่อนร่วมงาน ที่มีเงื่อนไขการขอลาหลากหลาย

.

👩🏻 มุมผู้ขอตารางเวร

❗ เวลาเข้างานแตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ

❗ น้อยครั้งที่จะได้หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ หรือหยุดตามปฏิทิน

❗ สลับกะเช้าดึกบ่อย ๆ มีผลต่อสุขภาพ

❗ ต้องแลกเวรเองเพราะตารางเวรไม่สะดวก

.

จากความท้าทายที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องเผชิญ ข้างต้น เราพอจะสังเกตุเห็นได้ว่า มุมมองที่มีต่อการจัดตารางเวรนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายปัจจัย เช่น

📍 การกำหนดอัตรากำลังและนโยบายการทำงานของโรงพยาบาล

📍 ความสะดวกและคุณภาพชีวิตของบุคลากรซึ่งต้องสมดุลกัน

.

ในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของปัจจัยเหล่านี้กัน

.

🔍 รู้จัก H LAB เพิ่มเติม

▪ Facebook: https://www.facebook.com/hlabconsulting

▪ Website: https://www.hlabconsulting.com/

.

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

▪ Inbox: m.me/hlabconsulting

▪ Email: info@hlabconsulting.com

.

#Hospitalstaff #Nurse #Scheduler #Staffing #Scheduling #Staffscheduling

#Healthsystemsengineering #HSE #Healthsystem #Healthcare #Hospital #Hospitalmanagement #Hospitalsystem #Hospitalmanagementsystem #Hlab

Featured Posts
Recent Posts